Reha- SENS Centrum Diagnozy i Terapii - Cennik 

cennik uslug

Integracja Sensoryczna

Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej - 70 zł                                                                          

Trzy wizyty diagnozujące z omówieniem i wydaniem pisemnej diagnozy integracji sensorycznej  350 zł (za 3 spotkania)

Wydanie re- diagnozy integracji sensorycznej  - 200 zł

Terapia integracji sensorycznej - 70 zł

Fizjoterapia   

Konsultacja fizjoterapeutyczna  - 70 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna w warunkach domowych   - 100 zł

Ćwiczenia indywidualne- 70 zł

Masaż klasyczny   - cały kręgosłup 30 min - 40 zł, jeden odcinek kręgosłupa 15 min - 20 zł

Masaż relaksacyjny całe ciało - 60 min- 80 zł

Drenaż limfatyczny  - 40 zł

Korekcja wad postawy  - 70 zł

Laseroterapia - laser wysokoenergetyczny  - 20 zł

Elektroterapia - 9 zł

Ultradżwięki  - 9 zł

Logopedia  

 

Diagnoza logopedyczna   - 100 zł

Terapia logopedyczna  - 60 min 80 zł -  30 min 40 zł - 45 min- 60 zł

Terapia ręki  - 60 zł

Konsultacja logopedyczna -  80 zł

  Psycholog   

Konsultacja psychologiczna - 100 zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mających problemy z emocjami  - 60 zł

Badanie psychologiczno- pedagogiczno-logopedyczne pod kątem:

- gotowości szkolnej  - odroczenie obowiązku szkolnego - 3 spotkania - 300 zł

Badanie psychologiczno - pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia,dysortografia,dyskalkulia)  -  4 spotkania - 400zł

Badanie psychologiczne przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjonalnych wraz z opinią - 3 spotkania - 300 zł

Konsultacja psychologiczna dla rodziców dotycząca trudności wychowawczych  -  100 zł

 

Pedagog

Konsultacja pedagogiczna - 70 zł

Badanie pedagogiczne  wraz z opinią - 2 spotkania  - 200 zł

Terapia pedagogiczna  - 70 zł

Pomoc edukcyjna ( stała lub doraźna pomoc w nauce)   - 60 zł

Nauka czytania - przygotowanie do nauki szkolnej - 60 zł

Zajęcia rewalidacyjne  - 60 zł

Wydanie opinii   - 80 zł

Wydanie zaświadczenia  - 25 zł